Footer logo

外債

國家/地區 數值 前次數值 頻率 范圍
中國 (百萬美元)

1,971,700.0

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

1,965,214.1

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
俄羅斯 (百萬美元)

482,362.0

百萬美元 Jun 2019 Dec 2000 - Jun 2019

468,849.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2000 - Jun 2019

Dec 2000 - Jun 2019

于2019-07-11更新
加拿大 (百萬美元)

2,019,146.7

百萬美元 Mar 2019 Dec 2002 - Mar 2019

2,043,303.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 2002 - Mar 2019

Dec 2002 - Mar 2019

于2019-06-12更新
南非 (百萬美元)

176,004.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 1985 - Mar 2019

172,384.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 1985 - Mar 2019

Dec 1985 - Mar 2019

于2019-06-28更新
印度 (USD mn)

543,000.7

USD mn Mar 2019 季度 Sep 1999 - Mar 2019

521,343.9

USD mn Dec 2018 季度 Sep 1999 - Mar 2019

季度

Sep 1999 - Mar 2019

于2019-06-28更新
印度尼西亞 (百萬美元)

376,839.3

百萬美元 Dec 2018 Mar 2003 - Dec 2018

359,177.4

百萬美元 Sep 2018 Mar 2003 - Dec 2018

Mar 2003 - Dec 2018

于2019-02-15更新
土耳其 (百萬美元)

453,423.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 1989 - Mar 2019

444,815.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 1989 - Mar 2019

Dec 1989 - Mar 2019

于2019-06-28更新
巴西 (百萬美元)

566,125.4

百萬美元 Jun 2019 Dec 1999 - Jun 2019

564,389.6

百萬美元 Mar 2019 Dec 1999 - Jun 2019

Dec 1999 - Jun 2019

于2019-07-25更新
希臘 (百萬美元)

458,825.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2003 - Mar 2019

460,843.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 2003 - Mar 2019

Dec 2003 - Mar 2019

于2019-07-01更新
德國 (百萬美元)

5,670,709.9

百萬美元 Mar 2019 Jun 1999 - Mar 2019

5,521,389.6

百萬美元 Dec 2018 Jun 1999 - Mar 2019

Jun 1999 - Mar 2019

于2019-07-12更新
意大利 (百萬美元)

2,423,105.3

百萬美元 Mar 2019 Dec 2002 - Mar 2019

2,411,679.7

百萬美元 Dec 2018 Dec 2002 - Mar 2019

Dec 2002 - Mar 2019

于2019-06-28更新
新加坡 (百萬美元)

1,508,706.1

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

1,488,283.0

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
日本 (百萬美元)

4,199,390.9

百萬美元 Mar 2019 Mar 2003 - Mar 2019

3,944,153.5

百萬美元 Dec 2018 Mar 2003 - Mar 2019

Mar 2003 - Mar 2019

于2019-06-09更新
歐盟 (百萬美元)

16,386,119.7

百萬美元 Mar 2019 Mar 2008 - Mar 2019

16,036,478.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 2008 - Mar 2019

Mar 2008 - Mar 2019

于2019-07-03更新
法國 (百萬美元)

6,226,975.2

百萬美元 Mar 2019 Jun 2004 - Mar 2019

5,808,922.6

百萬美元 Dec 2018 Jun 2004 - Mar 2019

Jun 2004 - Mar 2019

于2019-06-19更新
澳大利亞 (百萬美元)

1,646,050.5

百萬美元 Mar 2019 Sep 1988 - Mar 2019

1,650,878.7

百萬美元 Dec 2018 Sep 1988 - Mar 2019

Sep 1988 - Mar 2019

于2019-06-04更新
美國 (百萬美元)

20,006,050.0

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

19,765,887.0

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
英國 (百萬美元)

8,379,214.9

百萬美元 Mar 2019 Mar 1987 - Mar 2019

8,513,267.5

百萬美元 Dec 2018 Mar 1987 - Mar 2019

Mar 1987 - Mar 2019

于2019-07-04更新
馬來西亞 (百萬美元)

224,532.3

百萬美元 Jun 2019 Mar 2009 - Jun 2019

220,968.4

百萬美元 Mar 2019 Mar 2009 - Jun 2019

Mar 2009 - Jun 2019

于2019-08-16更新

所有國家/地區

國家/地區 數值 前次數值 頻率 范圍
中國 (百萬美元)

1,971,700.0

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

1,965,214.1

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
丹麥 (百萬美元)

502,028.4

百萬美元 Mar 2019 Dec 2005 - Mar 2019

485,469.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 2005 - Mar 2019

Dec 2005 - Mar 2019

于2019-07-05更新
烏克蘭 (百萬美元)

114,429.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2003 - Mar 2019

114,710.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 2003 - Mar 2019

Dec 2003 - Mar 2019

于2019-06-24更新
烏拉圭 (百萬美元)

42,440.1

百萬美元 Mar 2019 Dec 1999 - Mar 2019

41,994.3

百萬美元 Dec 2018 Dec 1999 - Mar 2019

Dec 1999 - Mar 2019

于2019-06-28更新
也門 (百萬美元)

7,191.5

百萬美元 Jan 2015 Aug 2005 - Jan 2015

7,259.4

百萬美元 Dec 2014 Aug 2005 - Jan 2015

Aug 2005 - Jan 2015

于2017-01-31更新
亞美尼亞 (百萬美元)

11,079.0

百萬美元 Mar 2019 Mar 2002 - Mar 2019

10,913.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 2002 - Mar 2019

Mar 2002 - Mar 2019

于2019-06-28更新
以色列 (百萬美元)

93,797.0

百萬美元 2018 1998 - 2018

88,640.8

百萬美元 2017 1998 - 2018

1998 - 2018

于2019-06-18更新
伊朗 (百萬美元)

10,910.1

百萬美元 2018 1994 - 2018

8,481.4

百萬美元 2017 1994 - 2018

1994 - 2018

于2018-07-30更新
俄羅斯 (百萬美元)

482,362.0

百萬美元 Jun 2019 Dec 2000 - Jun 2019

468,849.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2000 - Jun 2019

Dec 2000 - Jun 2019

于2019-07-11更新
保加利亞 (百萬美元)

38,156.1

百萬美元 Apr 2019 Jan 1999 - Apr 2019

38,182.3

百萬美元 Mar 2019 Jan 1999 - Apr 2019

Jan 1999 - Apr 2019

于2019-06-27更新
克羅地亞 (百萬美元)

44,150.3

百萬美元 Mar 2019 Dec 1998 - Mar 2019

45,841.5

百萬美元 Feb 2019 Dec 1998 - Mar 2019

Dec 1998 - Mar 2019

于2019-06-28更新
冰島 (百萬美元)

19,410.3

百萬美元 Mar 2019 Dec 1989 - Mar 2019

18,915.4

百萬美元 Dec 2018 Dec 1989 - Mar 2019

Dec 1989 - Mar 2019

于2019-06-03更新
加拿大 (百萬美元)

2,019,146.7

百萬美元 Mar 2019 Dec 2002 - Mar 2019

2,043,303.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 2002 - Mar 2019

Dec 2002 - Mar 2019

于2019-06-12更新
匈牙利 (百萬美元)

155,338.1

百萬美元 Mar 2019 Mar 2006 - Mar 2019

147,521.9

百萬美元 Dec 2018 Mar 2006 - Mar 2019

Mar 2006 - Mar 2019

于2019-06-21更新
南非 (百萬美元)

176,004.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 1985 - Mar 2019

172,384.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 1985 - Mar 2019

Dec 1985 - Mar 2019

于2019-06-28更新
博茨瓦納 (百萬美元)

1,464.3

百萬美元 2019 1994 - 2019

1,395.9

百萬美元 2018 1994 - 2019

1994 - 2019

于2019-05-07更新
卡塔爾 (百萬美元)

103,900.0

百萬美元 2010 2000 - 2010

83,800.0

百萬美元 2009 2000 - 2010

2000 - 2010

于2017-02-03更新
盧森堡 (百萬美元)

4,231,610.1

百萬美元 Mar 2019 Dec 2002 - Mar 2019

4,116,764.6

百萬美元 Dec 2018 Dec 2002 - Mar 2019

Dec 2002 - Mar 2019

于2019-06-21更新
印度 (USD mn)

543,000.7

USD mn Mar 2019 季度 Sep 1999 - Mar 2019

521,343.9

USD mn Dec 2018 季度 Sep 1999 - Mar 2019

季度

Sep 1999 - Mar 2019

于2019-06-28更新
印度尼西亞 (百萬美元)

376,839.3

百萬美元 Dec 2018 Mar 2003 - Dec 2018

359,177.4

百萬美元 Sep 2018 Mar 2003 - Dec 2018

Mar 2003 - Dec 2018

于2019-02-15更新
厄瓜多爾 (百萬美元)

47,625.2

百萬美元 May 2019 Jan 1994 - May 2019

47,664.5

百萬美元 Apr 2019 Jan 1994 - May 2019

Jan 1994 - May 2019

于2019-07-11更新
臺灣 (百萬美元)

195,030.0

百萬美元 Mar 2019 Jun 1999 - Mar 2019

191,161.0

百萬美元 Dec 2018 Jun 1999 - Mar 2019

Jun 1999 - Mar 2019

于2019-05-21更新
吉爾吉斯斯坦 (百萬美元)

8,290.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2005 - Mar 2019

8,138.9

百萬美元 Dec 2018 Dec 2005 - Mar 2019

Dec 2005 - Mar 2019

于2019-08-07更新
哈薩克斯坦 (百萬美元)

157,648.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2000 - Mar 2019

158,787.3

百萬美元 Dec 2018 Dec 2000 - Mar 2019

Dec 2000 - Mar 2019

于2019-07-05更新
哥倫比亞 (百萬美元)

133,988.4

百萬美元 May 2019 Jan 2001 - May 2019

133,024.0

百萬美元 Apr 2019 Jan 2001 - May 2019

Jan 2001 - May 2019

于2019-08-09更新
土耳其 (百萬美元)

453,423.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 1989 - Mar 2019

444,815.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 1989 - Mar 2019

Dec 1989 - Mar 2019

于2019-06-28更新
埃及 (百萬美元)

106,221.0

百萬美元 Mar 2019 Jun 1997 - Mar 2019

96,612.1

百萬美元 Dec 2018 Jun 1997 - Mar 2019

Jun 1997 - Mar 2019

于2019-07-11更新
塔吉克斯坦 (百萬美元)

2,924.2

百萬美元 2018 1999 - 2018

2,879.0

百萬美元 2017 1999 - 2018

1999 - 2018

于2019-06-10更新
塞爾維亞 (百萬美元)

30,812.8

百萬美元 Mar 2019 Mar 2003 - Mar 2019

30,621.3

百萬美元 Dec 2018 Mar 2003 - Mar 2019

Mar 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
塞浦路斯 (百萬美元)

115,705.3

百萬美元 Mar 2019 Mar 2008 - Mar 2019

116,994.5

百萬美元 Dec 2018 Mar 2008 - Mar 2019

Mar 2008 - Mar 2019

于2019-06-28更新
墨西哥 (百萬美元)

456,251.3

百萬美元 Mar 2019 Mar 2002 - Mar 2019

446,732.8

百萬美元 Dec 2018 Mar 2002 - Mar 2019

Mar 2002 - Mar 2019

于2019-06-28更新
奧地利 (百萬美元)

669,832.5

百萬美元 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019

645,089.3

百萬美元 Dec 2018 Mar 1997 - Mar 2019

Mar 1997 - Mar 2019

于2019-06-28更新
委內瑞拉 (百萬美元)

111,146.0

百萬美元 Dec 2018 Mar 1997 - Dec 2018

115,689.0

百萬美元 Sep 2018 Mar 1997 - Dec 2018

Mar 1997 - Dec 2018

于2019-05-28更新
孟加拉國 (百萬美元)

33,110.7

百萬美元 2018 1997 - 2018

28,337.4

百萬美元 2017 1997 - 2018

1997 - 2018

于2019-01-29更新
尼日利亞 (百萬美元)

8,991.3

百萬美元 Mar 2013 Jun 2011 - Mar 2013

8,883.4

百萬美元 Dec 2012 Jun 2011 - Mar 2013

Jun 2011 - Mar 2013

于2019-04-04更新
巴基斯坦 (百萬美元)

105,840.7

百萬美元 Mar 2019 Jun 2006 - Mar 2019

99,086.5

百萬美元 Dec 2018 Jun 2006 - Mar 2019

Jun 2006 - Mar 2019

于2019-06-11更新
巴拉圭 (百萬美元)

16,458.2

百萬美元 Mar 2019 Mar 2000 - Mar 2019

15,910.4

百萬美元 Dec 2018 Mar 2000 - Mar 2019

Mar 2000 - Mar 2019

于2019-07-15更新
巴拿馬 (百萬美元)

22,554.8

百萬美元 Jul 2019 Jul 2004 - Jul 2019

20,606.3

百萬美元 Jun 2019 Jul 2004 - Jul 2019

Jul 2004 - Jul 2019

于2019-08-16更新
巴西 (百萬美元)

566,125.4

百萬美元 Jun 2019 Dec 1999 - Jun 2019

564,389.6

百萬美元 Mar 2019 Dec 1999 - Jun 2019

Dec 1999 - Jun 2019

于2019-07-25更新
希臘 (百萬美元)

458,825.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2003 - Mar 2019

460,843.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 2003 - Mar 2019

Dec 2003 - Mar 2019

于2019-07-01更新
德國 (百萬美元)

5,670,709.9

百萬美元 Mar 2019 Jun 1999 - Mar 2019

5,521,389.6

百萬美元 Dec 2018 Jun 1999 - Mar 2019

Jun 1999 - Mar 2019

于2019-07-12更新
意大利 (百萬美元)

2,423,105.3

百萬美元 Mar 2019 Dec 2002 - Mar 2019

2,411,679.7

百萬美元 Dec 2018 Dec 2002 - Mar 2019

Dec 2002 - Mar 2019

于2019-06-28更新
拉脫維亞 (百萬美元)

40,996.3

百萬美元 Mar 2019 Mar 2000 - Mar 2019

40,771.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 2000 - Mar 2019

Mar 2000 - Mar 2019

于2019-06-04更新
挪威 (百萬美元)

638,937.9

百萬美元 Mar 2019 Mar 2003 - Mar 2019

642,762.9

百萬美元 Dec 2018 Mar 2003 - Mar 2019

Mar 2003 - Mar 2019

于2019-06-05更新
捷克 (百萬美元)

190,133.4

百萬美元 Mar 2019 Dec 1993 - Mar 2019

193,868.2

百萬美元 Dec 2018 Dec 1993 - Mar 2019

Dec 1993 - Mar 2019

于2019-06-21更新
摩爾多瓦 (百萬美元)

6,973.7

百萬美元 Dec 2017 Dec 2000 - Dec 2017

6,754.3

百萬美元 Sep 2017 Dec 2000 - Dec 2017

Dec 2000 - Dec 2017

于2018-10-25更新
摩洛哥 (百萬美元)

51,312.8

百萬美元 Mar 2019 Dec 2006 - Mar 2019

51,851.4

百萬美元 Dec 2018 Dec 2006 - Mar 2019

Dec 2006 - Mar 2019

于2019-07-03更新
斯洛伐克 (百萬美元)

113,993.1

百萬美元 Mar 2019 Mar 1993 - Mar 2019

116,287.7

百萬美元 Dec 2018 Mar 1993 - Mar 2019

Mar 1993 - Mar 2019

于2019-06-28更新
斯洛文尼亞 (百萬美元)

49,232.6

百萬美元 Jun 2019 Jan 2001 - Jun 2019

48,118.6

百萬美元 May 2019 Jan 2001 - Jun 2019

Jan 2001 - Jun 2019

于2019-08-14更新
斯里蘭卡 (百萬美元)

54,221.7

百萬美元 Mar 2019 Dec 2012 - Mar 2019

52,310.5

百萬美元 Dec 2018 Dec 2012 - Mar 2019

Dec 2012 - Mar 2019

于2019-06-28更新
新加坡 (百萬美元)

1,508,706.1

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

1,488,283.0

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
新西蘭 (百萬美元)

189,889.6

百萬美元 Mar 2019 Mar 1993 - Mar 2019

187,927.4

百萬美元 Dec 2018 Mar 1993 - Mar 2019

Mar 1993 - Mar 2019

于2019-06-18更新
日本 (百萬美元)

4,199,390.9

百萬美元 Mar 2019 Mar 2003 - Mar 2019

3,944,153.5

百萬美元 Dec 2018 Mar 2003 - Mar 2019

Mar 2003 - Mar 2019

于2019-06-09更新
智利 (百萬美元)

193,992.7

百萬美元 Jun 2019 Dec 1995 - Jun 2019

190,355.4

百萬美元 May 2019 Dec 1995 - Jun 2019

Dec 1995 - Jun 2019

于2019-08-19更新
柬埔寨 (百萬美元)

13,144.0

百萬美元 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018

12,782.3

百萬美元 Sep 2018 Mar 2010 - Dec 2018

Mar 2010 - Dec 2018

于2019-04-17更新
格魯吉亞 (百萬美元)

17,828.4

百萬美元 Mar 2019 Dec 1999 - Mar 2019

17,817.7

百萬美元 Dec 2018 Dec 1999 - Mar 2019

Dec 1999 - Mar 2019

于2019-06-28更新
歐盟 (百萬美元)

16,386,119.7

百萬美元 Mar 2019 Mar 2008 - Mar 2019

16,036,478.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 2008 - Mar 2019

Mar 2008 - Mar 2019

于2019-07-03更新
比利時 (百萬美元)

1,281,354.9

百萬美元 Mar 2019 Mar 2007 - Mar 2019

1,240,581.1

百萬美元 Dec 2018 Mar 2007 - Mar 2019

Mar 2007 - Mar 2019

于2019-06-28更新
毛里求斯 (百萬美元)

234,138.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2009 - Mar 2019

226,842.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 2009 - Mar 2019

Dec 2009 - Mar 2019

于2019-04-30更新
法國 (百萬美元)

6,226,975.2

百萬美元 Mar 2019 Jun 2004 - Mar 2019

5,808,922.6

百萬美元 Dec 2018 Jun 2004 - Mar 2019

Jun 2004 - Mar 2019

于2019-06-19更新
波蘭 (百萬美元)

347,419.0

百萬美元 Mar 2019 Mar 1999 - Mar 2019

359,737.0

百萬美元 Dec 2018 Mar 1999 - Mar 2019

Mar 1999 - Mar 2019

于2019-06-28更新
波斯尼亞和黑塞哥維那 (百萬美元)

4,808.5

百萬美元 Mar 2019 Mar 2000 - Mar 2019

4,773.1

百萬美元 Dec 2018 Mar 2000 - Mar 2019

Mar 2000 - Mar 2019

于2019-06-03更新
泰國 (百萬美元)

163,403.0

百萬美元 Mar 2019 Mar 1999 - Mar 2019

160,892.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 1999 - Mar 2019

Mar 1999 - Mar 2019

于2019-07-19更新
澳大利亞 (百萬美元)

1,646,050.5

百萬美元 Mar 2019 Sep 1988 - Mar 2019

1,650,878.7

百萬美元 Dec 2018 Sep 1988 - Mar 2019

Sep 1988 - Mar 2019

于2019-06-04更新
愛爾蘭 (百萬美元)

2,644,013.2

百萬美元 Mar 2019 Dec 2002 - Mar 2019

2,736,880.7

百萬美元 Dec 2018 Dec 2002 - Mar 2019

Dec 2002 - Mar 2019

于2019-07-18更新
愛沙尼亞 (百萬美元)

23,298.2

百萬美元 Mar 2019 Mar 1996 - Mar 2019

22,649.8

百萬美元 Dec 2018 Mar 1996 - Mar 2019

Mar 1996 - Mar 2019

于2019-06-11更新
玻利維亞 (百萬美元)

7,267.8

百萬美元 2016 1990 - 2016

6,612.7

百萬美元 2015 1990 - 2016

1990 - 2016

于2017-10-06更新
瑞典 (百萬美元)

909,613.5

百萬美元 Mar 2019 Mar 1999 - Mar 2019

891,355.0

百萬美元 Dec 2018 Mar 1999 - Mar 2019

Mar 1999 - Mar 2019

于2019-06-04更新
瑞士 (百萬美元)

1,842,727.2

百萬美元 Mar 2019 Dec 1999 - Mar 2019

1,835,339.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 1999 - Mar 2019

Dec 1999 - Mar 2019

于2019-06-21更新
白俄羅斯 (百萬美元)

38,676.2

百萬美元 Mar 2019 Dec 1995 - Mar 2019

39,044.5

百萬美元 Dec 2018 Dec 1995 - Mar 2019

Dec 1995 - Mar 2019

于2019-06-14更新
科索沃 (百萬美元)

2,313.9

百萬美元 Mar 2019 Dec 2011 - Mar 2019

2,295.5

百萬美元 Dec 2018 Dec 2011 - Mar 2019

Dec 2011 - Mar 2019

于2019-06-28更新
秘魯 (百萬美元)

80,695.8

百萬美元 Mar 2019 Mar 1980 - Mar 2019

77,786.7

百萬美元 Dec 2018 Mar 1980 - Mar 2019

Mar 1980 - Mar 2019

于2019-05-24更新
突尼斯 (百萬美元)

25,124.7

百萬美元 2012 2002 - 2012

24,117.0

百萬美元 2011 2002 - 2012

2002 - 2012

于2019-07-04更新
立陶宛 (百萬美元)

38,584.3

百萬美元 Mar 2019 Dec 1996 - Mar 2019

40,393.0

百萬美元 Dec 2018 Dec 1996 - Mar 2019

Dec 1996 - Mar 2019

于2019-06-21更新
約旦 (百萬美元)

31,748.6

百萬美元 Mar 2019 Dec 2006 - Mar 2019

31,356.3

百萬美元 Dec 2018 Dec 2006 - Mar 2019

Dec 2006 - Mar 2019

于2019-06-30更新
緬甸 (百萬美元)

16,138.7

百萬美元 2017 1970 - 2017

14,434.2

百萬美元 2016 1970 - 2017

1970 - 2017

于2019-03-29更新
羅馬尼亞 (百萬美元)

115,814.8

百萬美元 May 2019 Dec 2004 - May 2019

115,802.1

百萬美元 Apr 2019 Dec 2004 - May 2019

Dec 2004 - May 2019

于2019-07-15更新
美國 (百萬美元)

20,006,050.0

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

19,765,887.0

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-06-28更新
老撾 (百萬美元)

9,761.5

百萬美元 2018 1996 - 2018

8,561.2

百萬美元 2017 1996 - 2018

1996 - 2018

于2019-04-18更新
肯尼亞 (百萬美元)

27,117.9

百萬美元 Mar 2019 Sep 1999 - Mar 2019

27,009.8

百萬美元 Feb 2019 Sep 1999 - Mar 2019

Sep 1999 - Mar 2019

于2019-05-17更新
芬蘭 (百萬美元)

613,068.8

百萬美元 Mar 2019 Mar 1991 - Mar 2019

551,729.4

百萬美元 Dec 2018 Mar 1991 - Mar 2019

Mar 1991 - Mar 2019

于2019-06-14更新
蘇丹 (百萬美元)

47,100.0

百萬美元 2017 2001 - 2017

45,400.0

百萬美元 2016 2001 - 2017

2001 - 2017

于2018-10-01更新
英國 (百萬美元)

8,379,214.9

百萬美元 Mar 2019 Mar 1987 - Mar 2019

8,513,267.5

百萬美元 Dec 2018 Mar 1987 - Mar 2019

Mar 1987 - Mar 2019

于2019-07-04更新
荷蘭 (百萬美元)

4,309,912.6

百萬美元 Mar 2019 Jun 2003 - Mar 2019

4,275,636.1

百萬美元 Dec 2018 Jun 2003 - Mar 2019

Jun 2003 - Mar 2019

于2019-07-04更新
菲律賓 (百萬美元)

80,431.4

百萬美元 Mar 2019 Mar 2005 - Mar 2019

78,959.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 2005 - Mar 2019

Mar 2005 - Mar 2019

于2019-06-14更新
葡萄牙 (百萬美元)

470,525.6

百萬美元 Mar 2019 Mar 1996 - Mar 2019

470,982.6

百萬美元 Dec 2018 Mar 1996 - Mar 2019

Mar 1996 - Mar 2019

于2019-05-21更新
蒙古 (百萬美元)

29,521.8

百萬美元 Mar 2019 Dec 2006 - Mar 2019

28,714.9

百萬美元 Dec 2018 Dec 2006 - Mar 2019

Dec 2006 - Mar 2019

于2019-05-31更新
西班牙 (百萬美元)

2,336,658.4

百萬美元 Mar 2019 Mar 2000 - Mar 2019

2,299,387.7

百萬美元 Dec 2018 Mar 2000 - Mar 2019

Mar 2000 - Mar 2019

于2019-06-25更新
象牙海岸 (百萬美元)

13,432.9

百萬美元 2017 1970 - 2017

11,534.5

百萬美元 2016 1970 - 2017

1970 - 2017

于2019-03-29更新
越南 (百萬美元)

57,564.9

百萬美元 2017 2002 - 2017

54,467.8

百萬美元 2016 2002 - 2017

2002 - 2017

于2019-03-29更新
阿塞拜疆 (百萬美元)

8,927.1

百萬美元 Dec 2018 Dec 2001 - Dec 2018

9,007.0

百萬美元 Sep 2018 Dec 2001 - Dec 2018

Dec 2001 - Dec 2018

于2019-03-14更新
阿爾及利亞 (百萬美元)

3,966.0

百萬美元 Sep 2018 Mar 2007 - Sep 2018

3,881.0

百萬美元 Jun 2018 Mar 2007 - Sep 2018

Mar 2007 - Sep 2018

于2019-04-05更新
阿爾巴尼亞 (百萬美元)

9,550.0

百萬美元 Mar 2019 Dec 2003 - Mar 2019

9,523.8

百萬美元 Dec 2018 Dec 2003 - Mar 2019

Dec 2003 - Mar 2019

于2019-06-10更新
韓國 (百萬美元)

440,598.5

百萬美元 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018

441,691.5

百萬美元 Sep 2018 Dec 1994 - Dec 2018

Dec 1994 - Dec 2018

于2019-02-27更新
香港特別行政區 (百萬美元)

1,618,060.2

百萬美元 Mar 2019 Mar 2001 - Mar 2019

1,693,505.8

百萬美元 Dec 2018 Mar 2001 - Mar 2019

Mar 2001 - Mar 2019

于2019-08-17更新
馬其頓 (百萬美元)

9,329.8

百萬美元 Mar 2019 Dec 2005 - Mar 2019

9,057.3

百萬美元 Dec 2018 Dec 2005 - Mar 2019

Dec 2005 - Mar 2019

于2019-06-28更新
馬拉維 (百萬美元)

1,556.4

百萬美元 2014 2007 - 2014

1,332.6

百萬美元 2013 2007 - 2014

2007 - 2014

于2017-02-07更新
馬來西亞 (百萬美元)

224,532.3

百萬美元 Jun 2019 Mar 2009 - Jun 2019

220,968.4

百萬美元 Mar 2019 Mar 2009 - Jun 2019

Mar 2009 - Jun 2019

于2019-08-16更新
馬耳他 (百萬美元)

103,861.6

百萬美元 Mar 2019 Mar 2004 - Mar 2019

104,690.8

百萬美元 Dec 2018 Mar 2004 - Mar 2019

Mar 2004 - Mar 2019

于2019-06-18更新
黎巴嫩 (百萬美元)

33,128.0

百萬美元 2018 2002 - 2018

30,062.0

百萬美元 2017 2002 - 2018

2002 - 2018

于2019-02-25更新
黑山 (百萬美元)

3,138.0

百萬美元 2017 1970 - 2017

2,712.3

百萬美元 2016 1970 - 2017

1970 - 2017

于2019-03-29更新
日本电影网av影音先锋,三级片日本免费观看,三级黄片播放器,机顶盒av线,ed2k国外av种子